Phong Thủy

Đi tìm ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để kết hôn, sinh con và làm nhà

CẬP NHẬT 01/04/2024 | BỞI Thúy Hằng

Nhiều người vẫn chưa nắm rõ cách tính ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để kết hôn, sinh con và làm nhà. Vậy thì đừng bỏ lỡ bài viết này nhé, Vua Nệm sẽ giúp bạn lý giải chi tiết!

1. Ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn

Trong tháng 10 năm 2024 có 14 ngày tốt như sau:

 • Ngày 5/10/2024 (tức 03/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 07/10/2024 (tức 05/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 08/10/2024 (tức 06/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 11/10/2024 (tức 09/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 12/10/2024 (tức 10/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 14/10/2024 (tức 12/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 17/10/2024 (tức 15/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 19/10/2024 (tức 17/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 20/10/2024 (tức 18/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 23/10/2024 (tức 21/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 24/10/2024 (tức 22/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 26/10/2024 (tức 24/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 29/10/2024 (tức 27/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 31/10/2024 (tức 29/09/2024 âm lịch).
các ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn
Chi tiết lịch tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn

2. Chi tiết ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn cho từng con giáp

2.1. Tuổi Tý

Những ngày may mắn cho người tuổi Tý trong tháng 10 năm 2024 gồm có ngày 7 (Giáp Thìn), 11 (Mậu Thân), 19 (Bính Thìn), 23 (Canh Thân), 31 (Mậu Thìn).

2.2. Tuổi Sửu

Trong tháng 10 năm 2024, người tuổi Sửu như Quý Sửu, Kỷ Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Sửu sẽ gặp may mắn vào những ngày: 8 (Ất Tỵ), 12 (Kỷ Dậu), 20 (Đinh Tỵ), 24 (Tân Dậu). 

2.3. Tuổi Dần

Ngày tốt trong tháng 10 dành cho những người tuổi Dần bao gồm: 14 (Tân Hợi) và 26 (Quý Hợi).

2.4. Tuổi Mão

Tương tự với tuổi Mão, ngày tốt tháng 10 năm 2024 dành cho người tuổi Mão là 14 (Tân Hợi) và 26 (Quý Hợi).

2.5. Tuổi Thìn

ngày tốt tháng 10 năm Giáp Thìn cho tuổi thìn
Ngày đẹp dành cho người tuổi Thìn trong tháng 10 năm Giáp Thìn

Ngày đẹp dành cho người tuổi Thìn trong tháng 10 năm Giáp Thìn sẽ là 11 (Mậu Thân), 12 (Kỷ Dậu), 23 (Canh thân), 24 (Tân Dậu).

2.6. Tuổi Tỵ

Ngày tốt tháng 10 năm 2024 đối với những người tuổi Tỵ sẽ là ngày 11 (Mậu Thân), 12 (Kỷ Dậu), 23 (Canh thân), 24 (Tân Dậu).

2.7. Tuổi Ngọ

Ngày tốt tháng 10 năm 2024 đối với người tuổi Ngọ gồm: 5 (Nhâm Dần), 17 (Giáp Dần), 29 (Bính Dần).

2.8. Tuổi Mùi

Ngày tốt trong tháng 10 năm 2024 cho người tuổi Mùi là 14 (Tân Hợi) và 26 (Quý Hợi).

2.9. Tuổi Thân

Ngày tốt tháng 10 năm 2024 đối với người tuổi Thân gồm 7 (Giáp Thìn), 8 (Ất Tỵ), 19 (Bính Thìn), 20 (Đinh Tỵ) và 31 (Mậu Thìn).

2.10. Tuổi Dậu

Ngày đẹp dành cho người tuổi Dậu trong tháng 10 năm Giáp Thìn sẽ là  7 (Giáp Thìn), 8 (Ất Tỵ), 19 (Bính Thìn), 20 (Đinh Tỵ), 31 (Mậu Thìn).

2.11. Tuổi Tuất

Ngày tốt trong tháng 10 đối với người tuổi Tuất
Ngày tốt trong tháng 10 đối với người tuổi Tuất

Ngày tốt trong tháng 10 đối với người tuổi Tuất gồm ngày 5 (Nhâm Dần), 17 (Giáp Dần), 29 (Bính Dần).

2.12. Tuổi Hợi

Ngày đẹp dành cho những người tuổi Hợi trong tháng 10 gồm 5 (Nhâm Dần), 17 (Giáp Dần), 29 (Bính Dần).

3. Ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp thìn để kết hôn

Dưới đây là gợi ý ngày giờ tốt để tính chuyện cưới hỏi trong tháng 10 năm 2024:

Ngày dương lịch Ngày âm lịch Ngày theo can chi Giờ hoàng đạo
05/10/2024 03/09/2024 Nhâm Dần
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
07/10/2024 05/09/2024 Giáp Thìn
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Thân (15h-17h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
08/10/2024 06/09/2024 Ất Tỵ
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
11/10/2024 09/09/2024 Mậu Thân
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
12/10/2024 10/09/2024 Kỷ Dậu
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Mão (5h-7h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
14/10/2024 12/09/2024 Tân Hợi
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
17/10/2024 15/09/2024 Giáp Dần
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
19/10/2024 17/09/2024 Bính Thìn
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Thân (15h-17h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
20/10/2024 18/09/2024 Đinh Tị
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để kết hôn
Cưới hỏi là chuyện thiêng liêng của cả đời người, vì thế các cặp đôi thường đi xem ngày trước khi cử hành đám cưới.
23/10/2024 21/09/2024 Canh Thân
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h
24/10/2024 22/09/2024 Tân Dậu
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Mão (5h-7h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
26/10/2024 24/09/2024 Quý Hợi
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
29/10/2024 27/09/2024 Bính Dần
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)

4.  Ngày tốt để sinh con tháng 10 năm 2024

Việc lựa chọn ngày sinh tốt cho con phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tuổi, vận mệnh của ba mẹ, giờ sinh. Tuy nhiên có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chúng ta vẫn nên áp dụng để mong những điều tốt nhất cho tương lai của con.

Thông thường khi tính ngày dự sinh con, ông bà ta sẽ tính dựa theo lịch âm. Tháng 10 âm lịch có 30 ngày bắt đầu từ 29/09 đến ngày 28/10/2024 (dương lịch). Dựa theo các yếu tố ngũ hành, âm dương, tiết khí… thì các ngày tốt sinh để con tháng 10 năm 2024 sẽ là ngày 2, 3, 12, 13, 19, 20, 21, 27 và 28 (âm lịch).

Những ngày nêu trên đều thỏa mãn các yếu tố âm dương, ngũ hành hài hòa với mệnh của năm Giáp Thìn. Ngoài ra, những ngày này cũng rơi vào tiết khí tốt như Hàn Lộ, Thu Phân, Sương Giáng.

Lời khuyên là bạn vẫn nên quan tâm tới sức khỏe của mẹ và bé, không nên chỉ vì ngày sinh đẹp mà lựa chọn các phương pháp đẻ mổ dù đang thai nhi đang bị thiếu tháng.

ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để sinh con
Ngày sinh đẹp cũng góp phần mang lại may mắn cho con trong tương lai.

5. Ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp thìn để làm nhà

Cũng trong tháng 10 năm Giáp Thìn, có 6 ngày để nhập trạch (mừng tân gia) với âm dương ngũ hành đem lại vận khí tốt như sau:

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ngày theo can chi Giờ hoàng đạo
08/10/2024 06/09/2024 Ất Tỵ
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
11/10/2024 09/09/2024 Mậu Thân
 • Giờ Tý (23h-1h)
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
14/10/2024 12/09/2024 Tân Hợi
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
19/10/2024 17/09/2024 Bính Thìn
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Thân (15h-17h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
26/10/2024 24/09/2024 Quý Hợi
 • Giờ Sửu (1h-3h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Ngọ (11h-13h)
 • Giờ Mùi (13h-15h)
 • Giờ Tuất (19h-21h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
31/10/2024 29/09/2024 Mậu Thìn
 • Giờ Dần (3h-5h)
 • Giờ Thìn (7h-9h)
 • Giờ Tỵ (9h-11h)
 • Giờ Thân (15h-17h)
 • Giờ Dậu (17h-19h)
 • Giờ Hợi (21h-23h)
ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để làm nhà
Tương tự như việc kết hôn, sinh con, làm nhà cũng cần coi ngày đẹp để đảm bảo vận khí.

6. Những ngày xấu trong tháng 10 năm 2024

Bên cạnh đó, bạn cũng cần xác định những ngày xấu để tránh những vận xui xẻo. Trong tháng 10 có những ngày hắc đạo nên tránh như: 

 • Ngày 01/10/2024 (tức 29/08/2024 âm lịch).
 • Ngày 02/10/2024 (tức 30/08/2024 âm lịch).
 • Ngày 03/10/2024 (tức 01/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 04/10/2024 (tức 01/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 06/10/2024 (tức 02/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 09/10/2024 (tức 04/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 10/10/2024 (tức 07/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 13/10/2024 (tức 08/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 15/10/2024 (tức 13/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 16/10/2024 (tức 14/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 18/10/2024 (tức 16/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 21/10/2024 (tức 19/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 22/10/2024 (tức 20/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 25/10/2024 (tức 23/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 27/10/2024 (tức 25/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 28/10/2024 (tức 26/09/2024 âm lịch).
 • Ngày 30/10/2024 (tức 28/09/2024 âm lịch).
ngày xấu trong tháng 10 năm 2024
Ngày xấu trong tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn nên tránh

Trên đây là danh sách những ngày tốt tháng 10 năm 2024 Giáp Thìn để kết hôn, sinh con và làm nhà được Vua Nệm tổng hợp lại.Hy vọng sẽ đem lại cho bạn những thông tin hữu ích về cách lựa chọn ngày tốt hợp với phong thủy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ!

XEM THÊM:

Bài viết liên quan:

Thúy Hằng
Thúy Hằng