Khuyến mại

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY NHÂN ĐÔI THÁNG 3/2022

CẬP NHẬT 06/08/2022 | BỞI Hương Lăng

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY NHÂN ĐÔI THÁNG 3/2022

Chương trình tích lũy nhân đôi tháng 3
Chương trình tháng 3

1. Tên chương trình:

Tích lũy nhân đôi tháng 3

2. Đối tượng áp dụng

Khách hàng Loyalty và Khách hàng mới

3. Thời gian áp dụng

10/03/2022 – 20/03/2022

4. Điều kiện áp dụng:

khách hàng mua sản phẩm và nhận hàng trong thời gian từ 10/03/2022 đến 20/03/2022

Nội dung chương trình: Gấp đôi tích lũy cho khách hàng mới và khách hàng thành viên Vuanem như sau:

+ Khách hàng mới và hạng Bạc : Từ 2% lên 4%

+ Khách hàng hạng Vàng : Từ 3% lên 6%

+ Khách hàng hạng Bạch kim : Từ 5% lên 10%

Bài viết liên quan:

Hương Lăng
Hương Lăng