Chuyện quanh ta

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nguồn gốc, ý nghĩa và chủ đề qua các năm 

CẬP NHẬT 04/03/2023 | BỞI Tôn Vân

Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà được ban hành vào ngày 9/11/1946. Bởi lẽ đó, ngày 9/11 hàng năm được lấy làm ngày Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là ngày Pháp luật). Cùng tìm hiểu về ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nguồn gốc, ý nghĩa, chủ đề trong bài viết sau nhé!

1. Nguồn gốc ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam chính thức được ban hành. Sự kiện này đã đánh dấu một mốc son chói lọi và là niềm tự hào cho lịch sử lập pháp nước nhà.

ngày pháp luật việt nam là ngày nào
Tìm hiểu ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nguồn gốc, ý nghĩa, chủ đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng Hiến pháp – một trong những công cụ giúp sự nghiệp xây dựng tổ quốc được hoàn thành thắng lợi, vẻ vang. Đây cũng chính là một trong những yếu tố góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ tư tưởng đó, vào năm 2013 nhà nước ta đã quyết định lựa chọn ngày 9/11 là Ngày Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, ngày 9/11 được dùng để đánh dấu ngày khởi đầu cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

2. Ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 mang giá trị giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền. Từ đó, hướng mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia với thái độ, hành vi ứng xử pháp luật đúng đắn, là những người công dân mẫu mực. 

Bên cạnh đó, ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 còn đề cao quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng cá nhân, công dân nước Việt Nam trong việc học tập và tìm hiểu về pháp luật cũng như tự giác chấp hành đúng những quy định của luật.

ý nghĩa của ngày pháp luật việt nam
Ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Qua đó, mỗi công dân sẽ tự ý thức và gương mẫu chấp hành, xây dựng và góp phần nâng cao niềm tin vào pháp luật vào từng chặng đường phát triển, củng cố giá trị văn hoá pháp lý của dân tộc. 

Cùng với đó, ngày 9/11 cũng là ngày để nhắc nhở, khuyến khích, kêu gọi người dân cùng đoàn kết, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc – sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Thêm vào đó, ngày 9/11 còn có ý nghĩa giống như một lời kêu gọi toàn thể dân tộc ta phát huy tinh thần đại đoàn kết để cùng nhau tiến bước tới một thời đại mới, thời đại của dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Chình vì vậy, ngày 9/11 không chỉ mang là ngày có ý nghĩa giáo dục toàn dân mà còn được coi là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn cao cả.

3. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Dưới đây là thông tin chi tiết về chủ đề của ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các năm. Mời bạn cùng tìm hiểu.

3.1. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022

Căn cứ vào Mục II Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam, chủ đề của năm 2022 là: 

ngày pháp luật việt nam 9/11
Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022

“Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”

3.2. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021

Chủ đề năm 2021 được xác định là: “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

3.3. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2020

Chủ đề của năm 2020 là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

3.4. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019

Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2019 là: 

9/11 ngày pháp luật việt nam
Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
 • “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
 • “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
 • “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
 • “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

3.5. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2018

Chủ đề của năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

3.6. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2017

ý nghĩa ngày pháp luật việt nam
Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”

3.7. Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2016

Chủ đề của năm 2016: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

4. Các hoạt động diễn ra nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
Các hoạt động diễn ra nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hoạt động chính được tổ chức trong ngày này là phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng của ngày Pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động sau:

 • Các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật Việt Nam nhằm tạo tinh thần tự tìm hiểu và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật.
 • Mô hình xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua màn hình lớn ngoài trời, hệ thống phát thanh hay thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,…
 • Tổ chức tọa đàm nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức về pháp luật.
 • Trang trí các tuyến đường phố để hưởng ứng ngày kỷ niệm ý nghĩa
 • Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động sáng tác như vẽ tranh, tiểu phẩm, làm thơ,.. ở trường học nhằm nâng cao hiểu biết cho các em học sinh.

5. Gợi ý quà tặng trong ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Nếu bạn có người thân, bạn bè làm việc và phục vụ trong ngành luật pháp Việt Nam thì nhất định đừng quên tặng họ những món quà ý nghĩa trong ngày 9/11 nhé! Dưới đây là một vài gợi ý quà tặng dành cho bạn:

quà tặng ngày pháp luật việt nam
Những món quà ý nghĩa trong ngày 9/11
 • Tượng nữ thần công lý
 • Tượng tướng Trần Hưng Đạo
 • Tượng Bác Hồ
 • Trống đồng
 • Tranh treo ý nghĩa

XEM THÊM:

Trên đây là những chia sẻ về ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nguồn gốc, ý nghĩa, chủ đề. Hy vọng những thông tin trên đã có thể giúp bạn trả lời được những thắc mắc của mình và hiểu biết hơn về ngày lễ ý nghĩa này của dân tộc ta.

Bài viết liên quan:

Tôn Vân
Tôn Vân