Chuyện quanh ta

1 mẫu bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu sào và bao nhiêu hecta?

CẬP NHẬT 09/10/2023 | BỞI Hoàng Uyên

Bạn có biết cách quy đổi 1 mẫu đất sang các đơn vị khác như m2 (mét vuông), sào hay ha (hécta) không? Đây là những đơn vị đo lường diện tích đất nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam. Tuy nhiên, không có một cách quy đổi chung cho cả nước mà phụ thuộc vào từng vùng miền.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giải đáp thắc mắc 1 mẫu bằng bao nhiêu m2 theo 3 miền: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đầy đủ và chi tiết nhất

1. Mẫu đất là gì?

Mẫu đất là một đơn vị đo diện tích đã từng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đất nông nghiệp. Trong hệ thống đo lường diện tích đất ruộng, mẫu đất được coi là đơn vị lớn nhất. Cách quy đổi truyền thống từ xa xưa cho biết rằng một mẫu đất tương đương với 10 công, và mỗi công tương đương với một sào.

Mẫu đất là gì
Mẫu đất là một đơn vị đo diện tích được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam

Tuy nhiên, đáng chú ý là hiện nay vẫn chưa có một cách quy đổi chung được áp dụng phổ biến và đồng nhất trên toàn quốc. Thay vào đó, tại mỗi địa phương, thường tồn tại các cách tính và quy đổi riêng biệt dựa trên các yếu tố địa phương như phong tục, thực tiễn và quy định địa phương. 

Điều này tạo ra sự đa dạng và khác biệt trong cách tính diện tích đất ruộng tại từng vùng, gây khó khăn trong việc thống nhất và chính xác trong đo lường diện tích.

2. Mẫu bằng bao nhiêu sào?

Một mẫu là một đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp cổ truyền ở Việt Nam. Một mẫu được chia thành 10 sào, và sào là đơn vị nhỏ hơn mẫu. Sào có thể có diện tích khác nhau tùy theo vùng miền, nhưng một mẫu luôn bằng 10 sào ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Vì vậy, chúng ta có thể quy đổi mẫu sang sào bằng cách nhân với 10. Ví dụ:

 • 1 mẫu x 10 = 10 sào. 
 • 10 mẫu x 10 = 100 sào. 
 • 100 mẫu x 10 = 1000 sào.  

Đây là cách quy đổi đơn giản và chính xác giữa mẫu và sào, hai đơn vị đo lường diện tích đất nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam.

1 mẫu đất bằng bao nhiêu sào
Mẫu được quy đổi ra bằng bao nhiêu sào

3. 1 mẫu bằng bao nhiêu m2 tại ba miền Bắc, Trung, Nam?

Các hệ đo lường diện tích cổ quy định rằng 1 mẫu đất tương đương với 10 sào và 10 công đất. Các đơn vị công đất, mẫu và sào được sử dụng trong đo lường diện tích ở một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, ở mỗi miền trong Việt Nam, có sự khác biệt trong cách tính diện tích sử dụng các đơn vị sào và mẫu. Điều này tạo ra một sự đa dạng về cách tính diện tích đất.

Để đơn giản và chính xác, người ta thường chuyển đổi đơn vị mẫu sang mét vuông (m2) để tiến hành tính toán và đo lường. Việc quy đổi này giúp đồng nhất và thuận tiện hơn trong việc thực hiện các phép tính và đo lường diện tích đất.

Cách quy đổi đơn vị mẫu ở ba miền
Cách quy đổi đơn vị mẫu ở ba miền Bắc – Trung – Nam

3.1. 1 mẫu Bắc Bộ quy đổi thành bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước truyền thống, trong khu vực Bắc Bộ, một mẫu đất được quy định tương đương với 10 sào và một sào được xác định là 360m2. Từ đó, ta có thể tính diện tích một mẫu Bắc Bộ bằng cách nhân số lượng sào (10) với diện tích mỗi sào (360m2). 

Ví dụ, để tính diện tích của một mẫu Bắc Bộ, ta sử dụng công thức sau: 1 mẫu Bắc Bộ = 360m2/sào x 10 sào = 3600m2. Điều này có nghĩa là một mẫu Bắc Bộ tương đương với ba nghìn sáu trăm mét vuông.

3.2. 1 mẫu Trung Bộ quy đổi thành bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước truyền thống ở khu vực Trung Bộ, một mẫu đất được xác định tương đương với 10 sào và một sào được quy định là 500m2. 

Từ đó, chúng ta có thể tính diện tích một mẫu Trung Bộ bằng cách nhân số lượng sào (10) với diện tích mỗi sào (500m2). 

Ví dụ, để tính diện tích của một mẫu Trung Bộ, ta sử dụng công thức sau: 1 mẫu Trung Bộ = 500m2/sào x 10 sào = 5000m2. Điều này có nghĩa là một mẫu Trung Bộ tương đương với năm nghìn mét vuông.

3.3. 1 mẫu Nam Bộ quy đổi thành bao nhiêu mét vuông?

Một mẫu là một đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp cổ truyền ở Việt Nam. Tùy theo vùng miền, một mẫu có thể có diện tích khác nhau. Ở Nam Bộ, người ta quy ước rằng 1 mẫu bằng 10 sào và 1 sào bằng 1000m2. Do đó, chúng ta có thể tính được diện tích của một mẫu ở Nam Bộ bằng cách nhân với 10.000. Ví dụ:

1 mẫu Nam Bộ = 10.000m2 (nghĩa là một mẫu ở Nam Bộ có diện tích bằng mười nghìn mét vuông).

Đây là cách tính và quy đổi diện tích đất nông nghiệp giữa mẫu và sào ở Nam Bộ, một trong ba vùng miền của Việt Nam.

4. 1 mẫu bằng bao nhiêu ha tại miền Bắc, Trung, Nam?

Ha (hecta) là một đơn vị đo diện tích được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Theo quy định quốc tế, một hecta bằng mười nghìn mét vuông và bằng một héc tô mét vuông (1ha = 10.000 m2 = 1hm2). Vậy 1 mẫu có diện tích bằng bao nhiêu hecta?

Quy tắc đổi mẫu ra ha tại ba miền
Quy tắc đổi mẫu ra ha tại ba miền Bắc – Trung – Nam

Để quy đổi từ mẫu sang hecta, chúng ta phải xem xét diện tích của một mẫu ở từng vùng miền khác nhau. Cách tính và quy đổi như sau:

4.1. 1 mẫu Nam Bộ có diện tích bằng bao nhiêu ha?

Một mẫu đất ở khu vực Nam Bộ tương đương với một hecta (1 ha) theo quy ước truyền thống. Điều này có nghĩa là một mẫu đất ở Nam Bộ có diện tích bằng một hecta (1 ha) hoặc 10.000 mét vuông (m2).

4.2. 1 mẫu Trung Bộ có diện tích bằng bao nhiêu ha?

Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, một mẫu đất được quy định tương đương với 0.5 hecta (0.5 ha). 

Để tính diện tích một mẫu Trung Bộ, ta sử dụng công thức sau: 1 mẫu Trung Bộ = 500m2/sào x 10 sào = 5000m2. Vì một hecta bằng 10.000 mét vuông, chúng ta có thể suy ra rằng 1 mẫu Trung Bộ tương đương với 0.5 hecta (0.5 ha).

4.3. 1 mẫu Bắc Bộ có diện tích bằng bao nhiêu ha?

Tương tự, ở khu vực Bắc Bộ, một mẫu đất được quy định tương đương với 0.36 hecta (0.36 ha). Theo quy ước truyền thống, một sào Bắc Bộ tương đương với 360m2. 

Vì vậy, để tính diện tích một mẫu Bắc Bộ, chúng ta sử dụng công thức sau: 1 mẫu Bắc Bộ = 360m2/sào x 10 sào = 3600m2. Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng 1 mẫu Bắc Bộ tương đương với 0.36 hecta (0.36 ha).

5. 1 mẫu bằng bao nhiêu công?

Công là một đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.

 • 1 công = 1 sào 
 • 1 mẫu = 10 sào 
 • 1 mẫu = 10 công 

Do đó, chúng ta có thể quy đổi mẫu sang công bằng cách nhân với 10. 

Ví dụ:

10 mẫu x 10 = 100 công. 

100 mẫu x 10 = 1000 công. 

 • Ở Bắc Bộ: 1 công đất có diện tích bằng 360 mét vuông.
 • Trung Bộ: 1 công đất có diện tích bằng 500 mét vuông.
 • Nam Bộ: 1 công đất có diện tích bằng 1000 mét vuông. Đây là cách tính và quy đổi diện tích đất nông nghiệp giữa mẫu, công và mét vuông ở các vùng miền của Việt Nam.
1 mẫu bằng bao nhiêu công đất
1 mẫu bằng bao nhiêu công đất?

6. 1 mẫu bằng bao nhiêu thước tại hai miền Bắc và Trung

Trong hệ thống đo diện tích cổ, đơn vị thước được sử dụng ở miền Trung và miền Bắc của Việt Nam. Theo quy ước truyền thống, một sào đất được quy đổi tương đương với mười lăm thước (1 sào = 15 thước). Tuy nhiên, khi chuyển đổi sang đơn vị mét vuông, đơn vị thước cũng sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào vùng miền.

6.1. 1 mẫu bằng mấy thước tại miền Trung

Ví dụ, ở miền Trung, một thước đất được xác định tương đương với 25 mét vuông (1 thước = 25m2). Từ đó, để tính diện tích một sào Trung Bộ, chúng ta sử dụng công thức sau: 1 sào = 15 thước x 25m2/thước = 375m2.

6.2. 1 mẫu bằng mấy thước tại miền Bắc

Trong khi đó, ở miền Bắc, một thước đất được xác định tương đương với 20 mét vuông (1 thước = 20m2). Vì vậy, để tính diện tích một sào Bắc Bộ, chúng ta sử dụng công thức sau: 1 sào = 15 thước x 20m2/thước = 300m2

7. 1 mẫu bằng bao nhiêu km2?

Một mẫu là một đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp cổ truyền ở Việt Nam. Một mẫu có thể có diện tích khác nhau tùy theo vùng miền. Chúng ta có thể quy đổi mẫu sang ki lô mét vuông (km2), một đơn vị đo diện tích hiện đại, bằng cách chia cho một triệu. Ví dụ:

 • Nam Bộ: 1 mẫu = 10.000m2 / 1.000.000 = 0.01296 km2. 
 • Trung Bộ: 1 mẫu = 5.000m2 / 1.000.000 = 0.0049995 km2. 
 • Bắc Bộ: 1 mẫu = 3.600m2 / 1.000.000 = 0.0036 km2. 

Đây là cách tính và quy đổi diện tích đất nông nghiệp giữa mẫu và ki lô mét vuông ở các vùng miền của Việt Nam.

Một mẫu được quy đổi bằng bao nhiêu mét vuông
Một mẫu được quy đổi bằng bao nhiêu mét vuông?

8. 1 mẫu Anh đổi bằng bao nhiêu m2, ha?

Mẫu là một đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp cổ truyền ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, mẫu cũng là một đơn vị đo diện tích trong hệ thống của Anh và Mỹ. Tại Anh, người ta gọi mẫu là acre và có cách quy đổi khác với Việt Nam. Cách quy đổi mẫu Anh sang các đơn vị khác như sau:

1 mẫu Anh = 1 acre = 4046.86 m2 = 0.404686 ha Đây là cách tính và quy đổi diện tích đất nông nghiệp giữa mẫu Anh và các đơn vị khác như mét vuông và hecta.

9. Mẫu, ha, sào được sử dụng trong lĩnh vực đo lường nào?

Mẫu, sào và ha là những đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống ở một số nước Đông Á, như Việt Nam và Trung Quốc. Mẫu là đơn vị lớn nhất và được dùng để tính diện tích đất ở các vùng quê nghèo.

Sào là đơn vị nhỏ hơn mẫu và được dùng để tính diện tích đất canh tác các loại cây trồng như lúa, hoa màu,… Sào có thể có giá trị khác nhau tùy theo vùng miền, ví dụ như sào Nam Bộ, sào Trung Bộ và sào Bắc Bộ,…

 đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống
Mẫu, sào và ha là những đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống

Ha (hecta) là đơn vị diện tích phổ biến. Đơn vị Hecta được sử dụng rộng rãi trên nhiều nước trong các lĩnh vực quản lý đất, quy hoạch nông – lâm nghiệp và quy hoạch thành phố. Khi diện tích đất quá lớn, người ta thường dùng hecta (ha) để thay thế cho đơn vị m2, km2 vì hecta là đơn vị diện tích lớn.

Đây là cách giới thiệu và phân tích về mẫu, sào và ha – những đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống ở một số nước Đông Á.

XEM THÊM:

Trên đây là những thông tin chi tiết và chính xác 1 mẫu bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu sào và bao nhiêu hecta. Hy vọng những lý giải trên đã có thể giúp bạn trả lời rõ các thắc mắc của mình

Bài viết liên quan:

Hoàng Uyên
Hoàng Uyên