QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG TẠI VUA NỆM

Sản phẩm (SP)

Thời gian

Lỗi do nhà sản xuất (NSX)

Không có lỗi do nhà sản xuất

Chưa sử dụng

Đã sử dụngĐệm


Kích thước tiêu chuẩn

Trong vòng 30 ngày

Miễn phí

Phí đổi hàng:

Tính theo công vận chuyển thực tế

Phí đổi hàng:

20% giá trị SP

Sau 30 ngày

Áp dụng quy định bảo hành của NSX

Không đổi hàng


Kích thước không chuẩn

Trong vòng 30 ngày

Áp dụng quy định bảo hành của NSX

Không đổi hàng

Sau 30 ngày


Chăn ga gối và phụ kiện khác

Trong vòng 07 ngày

Miễn phí

Miễn phí

Không đổi hàng

Sau 07 ngày

Không đổi hàng

QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG TẠI VUA NỆM

Sản phẩm (SP)

Thời gian

Lỗi do nhà sản xuất (NSX)

Không có lỗi do nhà sản xuất

Chưa sử dụng

Đã sử dụngĐệm

Kích thước tiêu chuẩn

Trong vòng 30 ngày

Miễn phí

Phí trả hàng:

30% giá trị SP

Phí trả hàng:

50% giá trị SP

Sau 30 ngày

Áp dụng quy định bảo hành của NSX

Không trả hàng

Kích thước không chuẩn

Trong vòng 30 ngày

Áp dụng quy định bảo hành của NSX

Không trả hàng

Sau 30 ngày


Chăn ga gối và phụ kiện khác

Trong vòng 07 ngày

Miễn phí

Phí trả hàng: 50% giá trị SP

Không trả hàng

Sau 07 ngày

Không trả hàng

Lưu ý:

- Chỉ Đổi sang các sản phẩm có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn sản phẩm đã đặt mua.

- Thời gian: được tính từ ngày nhận hàng cho đến ngày khách hàng báo Đổi/Trả lại hàng.

- Kích thước tiêu chuẩn: là các kích thước sản phẩm tiêu chuẩn theo quy định của từng nhà sản xuất.

- Kích thước không chuẩn: là kích thước không tiêu chuẩn theo quy định của từng nhà sản xuất (có thể hiểu là những kích thước được đặt theo nhu cầu riêng của khách hàng).

- Giá trị sản phẩm được tính theo giá bán sau chiết khấu.

- Phí Đổi/Trả hàng (nếu có) đã bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bọc đệm, chi phí hao mòn và các loại chi phí khác nhưng chưa bao gồm chi phí chênh lệch giá trị hàng đổi. Một số trường hợp đặc biệt do chi phí vận chuyển cao hơn chi phí Đổi/Trả hàng thì theo chi phí vận chuyển thực tế.

- Đối với các phụ kiện được tặng kèm với nệm, nếu Khách hàng đã sử dụng thì không được Đổi/Trả phụ kiện đó, nếu Khách hàng chưa sử dụng thì miễn phí Đổi/Trả

- Sản phẩm chưa sử dụng phải là sản phẩm còn nguyên vẹn bao bì, tem, mác.

Mọi thắc mắc, Quý khách xin vui lòng liên hệ Hotline miễn phí cước 1800 2092 để được giải đáp.

Trân trọng!