MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI VUA NỆM

Đến với Vua Nệm nhân viên sẽ được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Môi trường Vua Nệm là môi trường con người được tôn trọng và bình đẳng.

Những điều kiện làm việc tốt

Công ty rất quan tâm nơi làm việc an toàn, được trang bị tốt và thuận lợi cho nhân viên.

Khu vực làm việc được trang bị đầy đủ, phòng ngừa hoả hoạn và trộm cắp …, Công ty luôn kiểm tra mỗi nơi làm việc để hoàn thiện cho tốt hơn (nếu cần) và hoan nghênh tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các bạn.

Cơ hội thăng tiến

Công ty Vua Nệm đang phát triển rất nhanh, do vậy cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp là rất lớn. Chủ trương của Công ty là sẽ ưu tiên thực hiện và đề bạt từ trong nội bộ của Công ty (nếu có thể được).

Điều này có nghĩa là những nhân viên đủ khả năng được thăng tiến thì sẽ được tuyển chọn khi có cơ hội. Chỉ trong trường hợp khi không có nhân viên nào phù hợp thì Công ty sẽ thực hiện tuyển dụng từ bên ngoài.

Việc thăng tiến được dựa vào trình độ, quá trình cộng tác, khả năng, sự chủ động, sự hiện diện và quá trình công tác cá nhân. Và bạn sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ để đủ khả năng đảm trách. Đây là những yếu tố quyết định đối với những người có đủ khả năng thăng tiến.

Được đào tạo và phát triển

Công ty tin rằng các chương trình đào tạo liên tục sẽ giúp nhân viên phát triển những kỹ năng của mình để tiến bộ hơn trong nghề nghiệp với công ty. Công ty có chính sách đào tạo và chương trình tiếp tục đào tạo đang và sẽ vẫn liên tục áp dụng đối với tất cả các nhân viên trong Công ty.

Khuyến mại đặc biệt